Waarom?

Kunnen we kwalitatieve zorg blijven leveren wanneer de subsidiërende overheid minder middelen beschikbaar stelt dan nodig zijn? Staat de zorgsector met de rug tegen de muur? Wat zijn de alternatieven? Hoe kunnen we innoveren en de zorgsector verantwoord vernieuwen?

Hoewel we onze ogen niet sluiten voor de problemen die een besparingscultuur meebrengen, willen we een realistisch positief signaal geven gestoeld op strategische inzichten en reële voorbeelden van actuele zorgondernemers.

Denken Dromen Doen

Het platform Zorgondernemer.be geeft naar jaarlijkse traditie boeiende sprekers een podium. Sommige sprekers confronteren, anderen focussen op de lange termijn, nog anderen tonen heel concreet hoe ze met besparingen creatief omgaan.

Intekenen

Voor wie?

 • Voor initiatiefnemers, beheerders en medewerkers van initiatieven voor een warme zorg in een thuis- of thuisvervangende omgeving.
 • Voor zorgverleners die in de samenwerking tussen verschillende zorgvormen een opportuniteit zien voor betere zorg.
 • Voor thuisverpleging, thuiszorg, mutualiteiten, instelling voor mensen met een beperking, wzc’s, ocmw’s, caw’s, gemeentebesturen, …
 • Voor studenten
 • Voor patiëntenplatformen, …

Dinsdag 5 december 2017

Programma

08:30 – 09:30

Ontvangst met ontbijt

Vermijd de files en maak maximaal gebruik van het symposium om collega’s, relaties of nieuwe contacten te ontmoeten. We openen de deuren vanaf 8:30. We voorzien een ontbijt en wanneer u het wenst biedt De Montil voldoende plaats voor wie nog even wil werken.

09:30 – 09:40

Welkom

Ronny Dierendonck (W.I.V. vzw St.-Amandsberg)

> Intekenen symposium
Ronny Dierendonck
Ronny Dierendonck

09:40 – 10:05

Een helicopterview op zorg in tijden van besparingen

Professor Lieven Annemans gezondheidseconoom UGent, kadert de thematiek en formuleert een aantal inleidende beschouwingen die u doorheen de dag kan meenemen.

Lieven Annemans
Lieven Annemans

10:05 – 11:20

Eerstelijnszorg in tijden van besparingen

Moet de overheid de eerstelijnszorg in handen nemen en sturen of moet er meer ruimte komen voor marktwerking in de zorg? En hoe? Vertraagt of versnelt de ene of de andere keuze innovatie? Hoe geef je vernieuwende initiatieven de noodzakelijke middelen om ideeën te realiseren?

Programmawijziging: Jos de Blok kan omwille van medische redenen niet aanwezig zijn. Zorgondernemer Hans van Putten neemt zijn plaats in.

Op het podium

 • Jan De Maeseneer professor huisartsgeneeskunde en huisarts in een wijkgezondheidscentrum
 • Hans van Putten initiatiefnemer en oprichter van o.a. de Thomashuizen in Nederland
Jan De Maeseneer
Jan De Maeseneer
Hans van Putten
Hans van Putten

11:20 – 11:35

Koffiepauze, netwerking en beurs

11:35 – 12:20

Medewerker en organisatie in tijden van besparingen

Hoe ga je als organisatie om met een beleid dat voortdurend besparingen vraagt? Collectief, maar ook naar je individuele medewerkers. Hoe creëer je een motiverende werkomgeving wanneer je niet over alle noodzakelijke middelen beschikt?

Op het podium:

 • Walter Rombouts psycholoog, hulpverlener & zaakvoerder  ‘PERSPECTIEF’, bureau voor opleiding en vorming rond communicatie
 • An Schoors algemeen directeur Ortho-Agogisch Centrum Broeder Ebergiste
> Intekenen symposium
Walter Rombouts
Walter Rombouts
An Schoors
An Schoors

12:20 – 13:30

Broodjeslunch, netwerking en beurs

Ideaal als brug naar de namiddag. U hebt ongetwijfeld al stof om over na te praten. Maak van de gelegenheid gebruik om collega’s te ontmoeten, het contact met oude bekenden opnieuw aan te scherpen en nieuwe boeiende personen te leren kennen. Even uw mails checken of enkele telefoontjes doen? De Montil biedt voldoende ruimte om u even af te zonderen.

13:30 – 14:00

Bekendmaking Zorgondernemer 2017

Meer informatie?

> Intekenen symposium

14:00 – 15:15

Politiek en maatschappij in tijden van besparingen

Hoe kijken de politiek, het middenveld en de patiënt naar de huidige situatie? Wat willen ze veranderen, waarom en hoe?

Op het podium:

 • Pieter Van Herck Voka Health Community
 • Ann Ceurvels vanuit haar rol als mantelzorger
 • Debat: Dr. Peter Persyn (N-VA)Dr. Petra De Sutter (Groen)
Pieter Van Herck
Pieter Van Herck
Ann Ceurvels
Ann Ceurvels
Peter Persyn
Peter Persyn
Petra De Sutter
Petra De Sutter

15:15 – 15:30

Koffiepauze, netwerking en beurs

15:30 – 16:20

Zorgondernemerschap in tijden van besparingen

Onderga je de besparingscultuur of daagt die je uit om creatieve oplossingen te vinden? Hoe transformeer je een bestaande organisatie? Hoe vind je een nieuwe drive na een collectief ontslag? Met inspirerende voorbeelden sluiten we de dag af.

Op het podium:

 • Johan Verrue professor economie UGent
 • Debat: Koenraad Depauw (algemeen directeur Onafhankelijk Leven vzw) – Eddy Denaeyer (algemeen directeur ADO Icarus vzw)
Johan Verrue
Johan Verrue
Koenraad Depauw
Koenraad Depauw
Eddy Denaeyer
Eddy Denaeyer

16:20

Afsluitende beschouwingen en netwerkborrel

Schrijf nu in

Met een mix van inspirerende sprekers, boeiende standhouders en zo’n 250 collega-zorgondernemers is het symposium van zorgondernemer.be hét jaarlijkse event voor wie onderneemt en innoveert in (thuis)zorg.

Schrijf nu in