< Terug naar hoofdpagina

Zorg … in tijden van besparingen

Iedereen in de zorg vraagt meer geld. De overheid staat voor de moeilijke taak het beschikbare budget optimaal te verdelen. Of ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de zorgsector zelf? Zo’n 250 zorgondernemers kregen op 5 december 2017 feiten, kennis en inspiratie vanuit een boeiend interactief programma. Enkele vaststellingen/krijtlijnen.

Is geld een probleem?

Ja en nee. Het budget voor zorg neemt elk jaar toe. Het probleem is dat de zorgbehoeften veranderen en we in verhouding nog meer budget nodig hebben om alle zorgbehoeften in te vullen. Bovendien: er zijn zoveel partijen die hunkeren naar een stukje van de koek. Waar het schoentje wringt? De politiek mist een fundamentele visie, maakt kortetermijnkeuzes maar ontbreekt aan daadkracht om fundamentele keuzes te implementeren.

De financiering van de zorg moet anders

Ja, er zijn initiatieven die een fundament leggen voor veranderingen. De persoonsvolgende financiering bijvoorbeeld. Ze kent voor- en tegenstanders. Het idee moet nog rijpen en verfijnd worden. Instellingen zijn nog op zoek naar antwoorden op de nieuwe financieringsvorm. Het leidt tot onzekerheid bij werkgevers en werknemers. Maar ook de patiënt ziet door de bomen het bos niet altijd. En loopt verloren.

En ja, er wordt ook gezocht naar alternatieve vormen voor financiering van de zorg. En het is ook duidelijk dat een financiering meer (interdisciplinaire) samenwerking en kwaliteit moet stimuleren. Maar voorlopig is het nog … zoeken.

En de zorgverlener … hij zucht

Verandering leidt tot onzekerheid. Ado Icarus nam een keiharde beslissing: collectief ontslag. Broeder Ebergiste koos een andere weg: samen een nieuwe visie ontwikkelen, transparantie, overleg met alle betrokkenen. Humanresourcesmanagement in de zorg? Geen nice to have, maar een must have. Het zijn niet uitsluitend de centen die de kwaliteit van de zorg bepalen, maar in belangrijke mate de mensen.

Een pleidooi voor meer marketing in de zorg

De reguliere en de private zorgvoorzieningen moeten zichzelf heruitvinden. Zichzelf positioneren, sterk staan in een concurrentiële omgeving, meer communiceren. Zodat patiënten weten “welk aanbod, voor wie, tegen welke prijs”. Concurrentie kan zorgkwaliteit stimuleren. Het is nieuw voor de sector. Een uitdaging die op termijn zal renderen.

Is zorgondernemerschap een antwoord?

De eerste vraag: wat is zorgondernemerschap? Zijn zorgondernemers alleen de mannen en vrouwen die zonder veel subsidie zorgoplossingen ontwikkelen en rendabel in de markt zetten? En is een innovator die binnen de huidige subsidiëringsmogelijkheden een nieuw aanbod ontwikkelt dan geen ondernemend persoon? Misschien moeten we af van het wij-zij-denken. De focus is de patiënt. Het aanbod moet op hem/haar afgestemd zijn. Of een aangepast zorgaanbod wordt ontwikkeld vanuit een reguliere voorziening of vanuit privaat initiatief is wellicht minder relevant. Trouwens: wat vandaag innovatief is, is binnen tien jaar misschien mainstream.

Dus … de klant, de patiënt

Daar draait het om. Meer inzetten op preventie was een stelling. Het is één van de belangrijkste insteken om onze zorg betaalbaar te houden. En tegelijk transparantie in de zorg creëren. Want de patiënt, noch zijn/haar mantelzorger weten haarfijn waar ze met welke vraag terechtkunnen. En tenslotte: samenwerking. Zorg anno 2018 is een netwerk van specialisten. Ondersteund door software en technologie die samenwerking, efficiëntie/effectiviteit en kwaliteit ondersteunen.

2018 wordt boeiend

Benieuwd hoe u met alle inzichten en inspiratie aan het werk gaat. De initiatiefnemers van Zorgondernemer.be zien meer dan ooit kansen voor ondernemerschap in de reguliere en private zorg. In die zin denken we dan ook kritisch na over het initiatief Zorgondernemer.be. Onszelf heruitvinden? We walk our talk.

Volg ons op Facebook of LinkedIn voor meer informatie over onze toekomstplannen.