De trend naar meer gespecialiseerde behandelingen thuis is duidelijk ingezet.  Thuisverpleegkundigen worden hierdoor gemakkelijker geconfronteerd met behandelingen die ze minder frequent toepassen en waarvan ze toch de kwaliteit moeten waarborgen. Gelukkig is er Remedus. Deze onafhankelijke partner in de thuisverpleging zorgt ervoor dat artsen en thuisverpleegkundigen in alle vertrouwen gespecialiseerde therapieën in de thuisomgeving kunnen toedienen.

Remedus NieuwsRemedus opereert vanuit Aartselaar over heel België. Met hun groeiende naambekendheid in combinatie met expertise, zijn ze steeds vaker het eerste aanspreekpunt voor ziekenhuizen of artsen die een gespecialiseerde behandeling bij de patiënt thuis willen laten verderzetten of opstarten. Remedus focust op medische voeding, infusies, luchtwegaandoeningen, wondzorg en oncologische behandelingen thuis.

 

Een draaischijf in de moderne thuisverpleging

Peter van Vooren, business development manager: “Remedus is een organisatie die volledig in dienst van anderen werkt. De essentie van onze business is om bij de patiënt, de arts en de thuisverpleegkundige een sfeer van vertrouwen te creëren zodat gespecialiseerde therapieën thuis met kennis van zaken en kwaliteitsvol verlopen. Wij zetten in op een transparante communicatie, educatie en een vlotlopende logistiek. M.a.w: wij leveren niet alleen de apparatuur, de hulpmiddelen en desgevallend ook de medicatie, maar werken nauw samen met de thuisverpleging, wij zorgen ervoor dat iedereen in de beste omstandigheden met de toestellen kan werken en we volgen het therapieverloop op.”

Remedus is geen aanbieder van reguliere thuisverplegingsdiensten maar wel een partner voor de opstart en opvolging van meer technische thuisverpleging. De organisatie heeft eigen verpleegkundigen in dienst. Zij staan in voor educatie en het opstarten van de therapie. Daarnaast is er het Remedus-callcenter waar patiënten of mantelzorgers met technische  vragen terecht kunnen. Remedus maakt afspraken en monitort de dashboards met informatie over het therapieverloop. Tevens informeert Remedus alle betrokken zorgverleners over het verloop van de therapie.

Apps maken steeds vaker deel uit van de therapie

Toegankelijke smartphones, tablets of pc’s en het internet maken het steeds gemakkelijker om relevante data te verzamelen m.b.t. een therapie. Informatie die vroeger vaak verloren ging. Zo helpen gebruiksvriendelijke apps de patiënt bijvoorbeeld om zijn of haar pijn in kaart te brengen of om aan te geven hoe hij of zij zich voelt: misselijk, braakneigingen, … Die informatie maakt Remedus samen met de meetgegevens uit medische toestellen (bv. bloeddruk- of spirometers) toegankelijk voor alle betrokkenen via een dashboard. Zo krijgen zowel de arts als de thuisverpleegkundigen een bredere kijk op het verloop en het effect van een therapie.

Terugbetaling thuistherapie vormt soms een drempel

Patiënten en thuisverpleegkundigen pikken meestal snel de draad op wat de technologische kant van een behandeling betreft. De kostprijs vormt echter wel soms een drempel. De kost voor de patiënt van eenzelfde therapie in de thuisogeving ligt soms gevoelig hoger dan voor diezelfde behandeling in een ziekenhuis. Alleen hiervoor al kiezen sommige patiënten voor een onnodige opname in een ziekenhuis. Voor Peter van Vooren ligt hier een belangrijk actiepunt voor de overheid en de ziekenfondsen.

En de toekomst?

Technologie staat niet stil. Remedus is een innovator. Het bedrijf pikt niet alleen in op bestaande oplossingen maar wil ook nieuwe mogelijkheden voor thuisbehandelingen van nabij volgen. Zo is Remedus betrokken bij een 10-tal innovatieve projecten in het kader van Flanders Care, iMinds of het AAL-programma (Active and Assisted Living – ICT for ageing well) onder auspiciën van Europa. Peter van Vooren: “Het bevestigt de rol die we als Remedus willen opnemen: een expert en partner voor complexere therapieën voor chronische of zeldzame aandoeningen thuis.”

Meer informatie? www.remedus.be.

Geef Remedus uw stem
Maak de bekendmaking van de Thuiszorgondernemer 2015 LIVE mee tijdens het symposium “Technologie in de zorg: vriend of vijand?” – Schrijf nu in.